Status về sự chán nản và mệt mỏi khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống